Make your own free website on Tripod.com
 
  AH26  บทสวาทสาววิปริต (The Love That Is Wrong)
 ด้วยความแค้นฝังใจในสมัยเด็ก ที่ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนอย่างทารุณ แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วภาพที่เลวร้ายในอดีตก็ไม่เคยเลือนราง มันกลับทำให้แอนเกลียดผู้ชายมากยิ่งขึ้น เธอจึงมีความรักที่ผิดเพศและเธอได้ฆ่าผู้หญิงคู่รักของเธอตายเพราะคิดตีจาก หลังจากนั้นเธอก็เริ่มติดใจในการฆ่า......